Loading...
Úvod2021-09-29T20:23:17+02:00

NOVINKY


17/09/2021


 

Zmeny

Od 18.10.2021 má Klub tibetských plemien nový účet. IBAN: SK89 0900 0000 0051 8403 7010 SWIFT: GIBASKBX  Slovenská sporiteľňa a.s. K dispozícii je nový Chovateľský poriadok a nové Stanovy klubu.

19/10/2021 |

Výnimka

Prezídium SKJ z dôvodu covidovej situácie schválilo pre rok 2021 výnimku z platného Poriadku pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy v časti týkajúcej sa podmienky dvoch výstavných sezón v znení: V priebehu roku 2021 postačuje k udeleniu titulu Slovenský šampión [...]

31/08/2021 |

Výsledky Pes a suka roka 2020

Pozrite si výsledky celoročnej súťaže Pes - Suka roka 2020. Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme víťazom.    

13/02/2021 |

POZOR – ZMENA NÁZVU

Vážení členovia, chránený názov chovateľskej stanice sa mení na "Chránený názov registrovaného chovu psov", resp. v skrátenej verzii: "Názov registrovaného chovu". Zmenenú smernicu: "Chránený názov registrovaného chovu psov" nájdete TU.

29/01/2021 |
Go to Top