Revidované štandardy

Klub tibetských plemien v spolupráci s Úniou kynologických klubov a pani Lindou Volárikovou zabezpečil preklad štandardov plemien, ktoré zastupujeme. Všetky 4 štandardy boli revidované Medzinárodnou […]

Výnimka

Prezídium SKJ z dôvodu covidovej situácie schválilo pre rok 2021 výnimku z platného Poriadku pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy v časti týkajúcej sa podmienky dvoch výstavných sezón […]

POZOR – ZMENA NÁZVU

Vážení členovia,

chránený názov chovateľskej stanice sa mení na „Chránený názov registrovaného chovu psov„, resp. v skrátenej verzii: „Názov registrovaného chovu“.

Zmenenú smernicu: „Chránený názov registrovaného chovu […]

Go to Top