Chovateľské stanice Shih-Tzu

Viac:/Chovateľské stanice Shih-Tzu
Chovateľské stanice Shih-Tzu 2017-09-12T19:29:30+00:00

AGÁTA LUX – chovateľ Júlia Černá, 919 61 Ružindol 270, tel : +421 902 182 626,
e-mail: luxlhasa@zoznam.sk

ATREI KIRABZER – chovateľ Miroslav Rezbárik, J.B. Magina 6, 911 01 Trenčín, tel.: +421 903 221 277,
e-mail: atrei.kirabzer@gmail.com

Z TIBETSKEJ RÍŠE – chovateľ Beáta Machynová, Tulská 1/61, 010 08 Žilina, tel.: +421 915 954 641,
e-mail: exclusiv.shihtzu@zoznam.sk