Chovateľské stanice Shih-Tzu

Viac:/Chovateľské stanice Shih-Tzu
Chovateľské stanice Shih-Tzu2017-11-04T08:49:57+00:00

AGÁTA LUX – chovateľ Júlia Černá, 919 61 Ružindol 270, tel : +421 902 182 626,
e-mail: [email protected]

ATREI KIRABZER – chovateľ Miroslav Rezbárik, J.B. Magina 6, 911 01 Trenčín, tel.: +421 903 221 277,
e-mail: [email protected]

Z TIBETSKEJ RÍŠE – chovateľ Beáta Machynová, Tulská 1/61, 010 08 Žilina, tel.: +421 915 954 641,
e-mail: [email protected]