ANALAND  – chovateľ Zuzana Ďurišová, Topoľčianska 29, 85105 Bratislava, tel: +421 904 415 262,
e-mail: [email protected]

ATREI KIRABZER – chovateľ Miroslav Rezbárik, J.B. Magina 6, 911 01 Trenčín, tel.: +421 903 221 277,
e-mail: [email protected]

NOVA POD TATRAMI  – chovateľ Ľubomír Kolenčík, Švábovce 544, 059 11 Hozelec, tel: +421 915 408 866,
e-mail: [email protected]

PERLA Z ÚDOLIA – chovateľ Miriam Szalayová, Staničná 518/8, Vráble,  tel : +421 905 587 038, +421 907 385 388, e-mail: [email protected]

THESE LOVINGEYES  – chovateľ  Mgr. Gabriela Bugrišová, Ružová 365, 946 12 Zlatná na Ostrove,  tel : +421 905 852 022, e-mail: [email protected]

Z TIBETSKEJ RÍŠE – chovateľ Beáta Machynová, Tulská 1/61, 010 08 Žilina, tel.: +421 915 954 641,
e-mail: [email protected]