STELLA TIBET – chovateľ Jana Pučeková, Potočná 1032/43, 900 55 Lozorno, tel.: +421 908 769 837,
e-mail:[email protected]