Na podrobnú prezentáciu chovných jedincov na týchto stránkach majú právo iba majitelia, ktorí sú členmi klubu. K dispozícii je stručný zoznam klubom uchovnených jedincov.

 

PSY – chovné jedince

BLACKBERRY´S MISSION COMPLETED
nar. 26.júna 2008
otec: Hearty´s The Mission Impossible
matka: Moonfash´s Hot Moon
chovateľ: Nattapan Naksophon
majiteľ: Miroslav Rezbárik

 

BLACKBERRY´S MISSION COMPLETED

DEXTER ATREI KIRABZER
nar.: 30.12.2008
otec: Star Fighter´s Street´s of Fire
matka: Volavka Atrei Kirabzer
chov.: Miroslav Rezbarik
majiteľ: Miriam Szalayová
web stránka

DEXTER ATREI KIRABZER

CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS
nar.: 14.10.2011
chov.: Svetlana Mikhaylova, RU
maj.: Beata Machynová
o
tec: Hashanah Cool Shot
matka: Chesvet Line Ocharovanie Orianna
web stránka

NI-ANI-ATREI KIRABZER
nar.: 28.02.2010
chov.: Silvia Rezbáriková, CZ
maj.: Miroslav Rezbárik
otec: Blackberry´s Mission Completed
matka: Faidra Kirabzer
web stránka

SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT
nar.: 26.01. 2008
chovateľ: Boguslawa Lenart, PL
majiteľ: Beáta Machynová
otec: Dilemma Dream Runner
matka: Solaris Avis Girl Pu
web stránka

PRIDE LEON DERRIK
nar. 6.2.2016
bonitácia 27.5.2017
otec: Simpatichny Lamborghini
matka: Mekong Jiang Tashi-Delek
chovateľ: Leontyeva I.V.
majiteľ: Miroslav Rezbárik

 

SUKY – chovné jedince

BONNIE THESE LOVINGEYES

nar.: 08. 11. 2012
chovateľ: Gabriela Bugrisová
majiteľ: Gabriela Bugrisová
otec: Blackberry´s Mission Completed
matka: Jessica Atrei Kirabzer
vyšetrenia:
web stránka

DIAMOND FLASH Melani Raising Star
nar. 12.12.2016
otec: Heart Crazy Solo Per i Tuoi Occi
matka: Diamond Flash Osana the Brightest Star
chov.: N.N. Krimenitskova
majiteľ: Nikola Szalayová
web stránka
DIAMOND FLASH Melani Raising Star

FLORENTINA ATREI KIRABZER

nar: 04. 01. 2015
chov. : Silvia Sehnalkova
máj. : Zuzana Ďurišová
otec: Star-Fighter’s Streets of Fire
mama : Stawberry – Atrei Kirabzer
 
FLORENTINA ATREI KIRABZER
MONTANA Atrei Kirabzer
nar. 2.5.2014
bonitácia 12.9.2015
otec: Blackberry´s Mission Completed
matka: ONURIS-ATREI Kirabzer
chovateľ: Miroslav Rezbárik
majiteľ: Miroslav Rezbárik
 
DIAMOND FLASH Melani Raising Star
PENELOPE Atrei Kirabzer
nar. 8.5.2015
bonitácia 30.10.2016
otec: Blackberry´s Mission Completed
matka: CATTLE LEY Rolnička
chovateľ: Miroslav Rezbárik
majiteľ: Miroslav Rezbárik

 

DIAMOND FLASH Melani Raising Star

TU CHU MADAM ATREI KIRABZER
nar. 13.5.2016
otec: Cormoran Atrei Kirabzer
matka: Vanda – Atrei Kirabzer
chov.:Miroslav Rezbárik
majiteľ: Nikola Szalayová

 

TU CHU MADAM Atrei Kirabzer