Na podrobnú prezentáciu chovných jedincov na týchto stránkach majú právo iba majitelia, ktorí sú členmi klubu. K dispozícii je stručný zoznam klubom uchovnených jedincov.

 

PSY – chovné jedince

DEXTER ATREI KIRABZER
nar.: 30.12.2008
otec: Star Fighter´s Street´s of Fire
matka: Volavka Atrei Kirabzer
chov.: Miroslav Rezbarik
majiteľ: Miriam Szalayová
web stránka

DEXTER ATREI KIRABZER
CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS
nar. 14.10.2011
otec: Hashanah Cool Shot
matka: Chesvet Line Ocharovanie Orianna
chovateľ: Svetlana Mikhaylova, RU
majiteľ: Beáta Machynová
web stránka

FLASH THESE LOVINGEYES
nar. 18.08.2017
otec: Szölőhegyi  Bitangüző Georg
matka:  Celest These lovingeyes
chovateľ: Mgr. Gabriela Bugrišová
majiteľ: Mgr. Gabriela Bugrišová
web stránka

NI-ANI-ATREI KIRABZER
nar.: 28.02.2010
otec: Blackberry´s Mission Completed
matka: Faidra Kirabzer
chovateľ: Silvia Sehnálková, CZ
majiteľ: Miroslav Rezbárik
web stránka

SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT
nar. 26.01. 2008
otec: Dilemma Dream Runner
matka: Solaris Avis Girl Pu
chovateľ: Boguslawa Lenart, PL
majiteľ: Beáta Machynová
web stránka
PRIDE LEON DERRIK
nar. 6.2.2016
otec: Simpatichny Lamborghini
matka: Mekong Jiang Tashi-Delek
chovateľ: Leontyeva I.V., RU
majiteľ: Miroslav Rezbárik
Pride Leon Derrik
TANTALOS ATREI KIRABZER
nar. 19.10.2017
otec: Cormoran Atrei Kirabzer
matka: Rockee – Atrei Kirabzer
chovateľ: Silvia Sehnálková, CZ
majiteľ: Mgr. Gabriela Bugrišová
TANTALOS ATREI KIRABZER

SUKY – chovné jedince

BAISY PERLA Z UDOLIA
nar.  02.01.2018
otec: Dexter Atrei Kirabzer
matka:  Tu Chu Madam Atrei Kirabzer
chovateľ: Miriam Szalayová
majiteľ: Ľubomír Kolenčík
 
BAISY PERLA Z UDOLIA
CELEST THESE LOVINGEYES
nar. 06.09. 2015
otec: Solaris Avis Miron
matka: Bonnie These lovingeyes
chovateľ: Mgr. Gabriela Bugrišová
majiteľ: Mgr. Gabriela Bugrišová
web stránka
CELEST THESE LOVINGEYES
DAFNE THESE LOVINGEYES
nar. 10.12.2016
otec: Szölőhegyi  Bitangüző Georg
matka: Brenda These lovingeyes
chovateľ: Mgr. Gabriela Bugrišová
majiteľ: Mgr. Gabriela Bugrišová

web stránka

DAFNE THESE LOVINGEYES
DIAMOND FLASH Melani Raising Star
nar. 12.12.2016
otec: Heart Crazy Solo Per i Tuoi Occi
matka: Diamond Flash Osana the Brightest Star
chovateľ: N.N. Krimenitskova, RU
majiteľ: Nikola Szalayová
DIAMOND FLASH Melani Raising Star
HOPE THESE LOVINGEYES
nar. 10.12.2017
otec: Szölőhegyi  Bitangüző Georg
matka: Bonnie These lovingeyes
chovateľ: Mgr. Gabriela Bugrišová
majiteľ: Mgr. Gabriela Bugrišová
HOPE THESE LOVINGEYES
FLORENTINA ATREI KIRABZER
nar. 04.01.2015
otec: Star-Fighter’s Streets of Fire
mama : Stawberry – Atrei Kirabzer
chovateľ: Silvia Sehnálková, CZ
majiteľ: Zuzana Ďurišová
web stránka
 
 
FLORENTINA ATREI KIRABZER
PERSEPHONE THESE LOVINGEYES
nar. 10.07.2019
otec: Tantalos Atrei Kirabzer
matka:  Celest These lovingeyes
chovateľ: Mgr. Gabriela Bugrišová
majiteľ: Mgr. Gabriela Bugrišová
web stránka
 
 
PERSEPHONE THESE LOVINGEYES
MONTANA Atrei Kirabzer
nar. 2.5.2014
otec: Blackberry´s Mission Completed
matka: ONURIS-ATREI Kirabzer
chovateľ: Miroslav Rezbárik
majiteľ: Miroslav Rezbárik
 
DIAMOND FLASH Melani Raising Star
PENELOPE Atrei Kirabzer
nar. 8.5.2015
bonitácia 30.10.2016
otec: Blackberry´s Mission Completed
matka: CATTLE LEY Rolnička
chovateľ: Miroslav Rezbárik
majiteľ: Miroslav Rezbárik

 

DIAMOND FLASH Melani Raising Star
TU CHU MADAM ATREI KIRABZER
nar. 13.5.2016
otec: Cormoran Atrei Kirabzer
matka: Vanda – Atrei Kirabzer
chovateľ: Miroslav Rezbárik
majiteľ: Nikola Szalayová
web stránka
TU CHU MADAM Atrei Kirabzer