Chovné jedince Shih-Tzu

Viac:/Chovné jedince Shih-Tzu
Chovné jedince Shih-Tzu 2017-11-06T22:21:42+00:00

Na podrobnú prezentáciu chovných jedincov na týchto stránkach majú právo iba majitelia, ktorí sú členmi klubu. K dispozícii je stručný zoznam klubom uchovnených jedincov.

 

PSY – chovné jedince

CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS
nar.: 14.10.2011
chov.: Svetlana Mikhaylova, RU
maj.: Beata Machynová
o
tec: Hashanah Cool Shot
matka: Chesvet Line Ocharovanie Orianna
web stránka

NI-ANI-ATREI KIRABZER
nar.: 28.02.2010
chov.: Silvia Rezbáriková, CZ
maj.: Miroslav Rezbárik
otec: Blackberry´s Mission Completed
matka: Faidra Kirabzer
web stránka

SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT
nar.: 26.01. 2008
chovateľ: Boguslawa Lenart, PL
majiteľ: Beáta Machynová
otec: Dilemma Dream Runner
matka: Solaris Avis Girl Pu
web stránka

STAR-FIGHTER´S STREETS OF FIRE
nar.: 21.02.2005
chov.: Alongkot Sangkahapong, THA
maj.: Miroslav Rezbárik
otec: Prime Moon Take Your Time N´Do It Right
matka: Smile´s With All My Heart
web stránka

UNKAS Z IVAFRE
nar.: 07.11.2006
chov.: Iva Fremrová, CZ
maj.: Miroslav Rezbárik
otec: Vong-Kong Shah Abbas
matka: Hanity z Ivafre
web stránka

SUKY – chovné jedince

ATHENA RED Z TIBETSKEJ RÍŠE
nar.: 20.11. 2007
chovateľ: Beáta Machynová
majiteľ: Beáta Machynováotec: Pure Red Gold Bohemia Acro
matka: Zinalda-Atrei Kirabzer
web stránka
BONNIE THESE LOVINGEYES

nar.: 08. 11. 2012
chovateľ: Gabriela Bugrisová
majiteľ: Gabriela Bugrisová
otec: Blackberry´s Mission Completed
matka: Jessica Atrei Kirabzer
vyšetrenia:
web stránka

CATTLE LEY ROLNIČKA
nar.: 06.11.2008
chov.: Helena Czudková, CZ
maj.: Miroslav Rezbárik
otec: One In A Milion Premium Bohemia
matka: Žoši Rolnička
web stránka

VANDA – ATREI KIRABZER 
nar.: 24.04.2008
chov.: Rezbáriková Silvia, CZ
maj.: Rezbárik Miroslav
otec: Star-Fighter´s Streets of Fire
matka: Anuket-Atrei Kirabzer
web stránka