Na podrobnú prezentáciu chovných jedincov na týchto stránkach majú právo iba majitelia, ktorí sú členmi klubu. K dispozícii je stručný zoznam klubom uchovnených jedincov.

PSY – chovné jedince

EXCALIBUR LEGEND LUCY´S  SECRET
nar. 28.9.2013
chov: Lucie Jelínková / CZ
maj:  Mgr. Andrea Belanová
otec: Holm-Hansen Alpha
matka: Isvari Bedigebu
Excalibur-lLegend-Lucy-secret

LIMITED EDITION LEON LUCY’S SECRET
nar.: 26.12.2017
chovateľ: Lucie Jelínková
majiteľ: Jana Pučeková
otec: P’Zazz Brown Sugar
matka: Dancing Lady Lucy’s Secret

LIMITED EDITION LEON LUCY'S SECRET

SUKY – chovné jedince

BRILL PADME DEEP SECRET
nar.: 28.08. 2015
chovateľ : Berényi-Pócza Zsuzsanna, HU
majiteľ: Jana Pučeková
otec: Mow-Zow Voice of Finland
matka: Perfect Lady Perla Mahagon
web stránka

Brill Padme Deep Secret

BRIA DONUM TIBET
nar.: 02.02.2014
chovateľ:Andrea Hanusová
majiteľ: Jana Pučeková
otec: Lacy Bohemia Maestro
matka: Ca-Tsha Lotosový kvet Tibetu
web stránka

Bria Donum Tibet

ESCAPADE PERLA MAHAGON
nar.: 11.10. 2011
chov: Eva Hájková / CZ
maj:  Mgr. Andrea Belanová
otec: Allister Bohemian by Birth
matka: Isis Perla mahagon