Na podrobnú prezentáciu chovných jedincov na týchto stránkach majú právo iba majitelia, ktorí sú členmi klubu. K dispozícii je stručný zoznam klubom uchovnených jedincov.

PSY – chovné jedince

A HEARTBREAKER ERBOSEDITION
nar.: 01.06.2015
chovateľ: Ing. Veronika Kučerková
majiteľ:  Ing. Barbora Duranziová
otec: Falamandus Sir Kick-a-Lot
matka: Ellora Tingri
vyšetrenia:  HD A/A, ED 0/0, RCD4 DNA clear, NCL DNA clear, PLL DNA clear, PRA3 DNA clear
web stránka

A HEARTBREAKER ERBOSEDITION

ART OF LIFE ERBOSEDITION
nar.: 01.06.2015
chovateľ: Ing. Veronika Kučerková
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková
otec: Falamandus Sir Kick-a-Lot
matka: Ellora Tingri
vyšetrenia: HD A/A, ED 0/0, NCL DNA clear, PLL DNA clear, PRA3 DNA clear
web stránka

ART OF LIFE ERBOSEDITION

FALAMANDUS NORDIC VINTAGE 
nar.: 24.08. 2008
chovateľ: Tanja Hakamo, FIN
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková
otec: Araki Fantastic Freddy of Capeldewi
matka: Falamandus Gyalo Gagnante
vyšetrenia: HD A/A, ED 0/0, NCL DNA clear, PLL DNA clear
web stránka

KHYI-MI BOD-JA LAMLEH 
nar.: 01.04. 2010
chovateľ: Martina a Milan Adámekovci
majiteľ: Martina a Milan Adámekovci
otec: Wanted Nice Dog’s Farouk Lamleh
matka: Bhoomi Lamleh Schambala
vyšetrenia: HD B, Patella 0/0,RCD4 DNA clear, NCL DNA clear, PLL DNA clear
web stránka

KHYI-MI EMCHI LAMLEH BAGYA
nar.: 03.07.2016
chovateľ: Martina Adámeková
majiteľ: Zuzana Brúderová
otec: Khatvanga Lamleh Fort d’Or
matka: Litomada’s GK’s Free
vyšetrenia:  HD A/A, ED 0/0, Patella 0/0, RCD4 DNA clear, NCL DNA clear, PLL DNA clear, PRA3 DNA clear
web stránka

SUKY – chovné jedince

A DESERT ROSE ERBOSEDITION
nar.: 01.06.2015
chovateľ: Ing. Veronika Kučerková
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková
otec: Falamandus Sir Kick-a-Lot
matka: Ellora Tingri
vyšetrenia: HD A/A, ED 0/0, NCL DNA clear, PLL DNA clear, PRA3 DNA clear
web stránka

A DESERT ROSE ERBOSEDITION

ELLORA TINGRI
nar.: 15.04.2012
chovateľ: Mgr. Zdenka Bajsová + Albert Králik
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková
otec: Falamandus Nordic Vintage
matka: Lövskär´s Lasya
vyšetrenia: HD A/A, ED 0/0, NCL DNA clear, PLL DNA clear
web stránka

KARMA KHYI-MI LAMLEH HOKSA REX
nar.: 18.06.2017
chovateľ: Jolanta Cichecka
majiteľ: Martina a Milan Adámekovci
otec: Khyi-Mi Avatar Lamleh
matka: Gankar Tsomo Lamleh Hoksa Rex
vyšetrenia:  HD A/A, ED 0/0, Patella 0/0, RCD4 DNA clear, PLL DNA clear, PRA3 DNA clear
web stránka

KARMA KHYI-MI LAMLEH HOKSA REX