Vážení členovia,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že termín na zaplatenie členského poplatku za rok 2019 je do 15.01.2019. Poplatok vo výške 15 € treba uhradiť na klubový účet  SK76 0200 0000 00 26 7291 5253.

Prosím Vás, nezabudnite do poznámky uviesť Vaše priezvisko. Ďakujeme!
 
Vedenie KTP