Členstvo v klube a UKK

Na zasadnutí Výročného valného zhromaždenia UKK dňa 16.02.2013 v Nitre bolo schválené, že UKK nebude vydávať členské preukazy UKK, ani SKJ, ani nebudú vydávené členské […]

KLUBOVÝ OZNAM

Vážení členovia klubu Tibetských plemien.
V prípade že nájdete na stránkach chyby, nezrovnalosti, alebo  chcete  niečo doplniť, kontaktujte jednotlivých funkcionárov klubu, podľa toho o akú […]

Zakúpenie jedinca v zahraničí

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť na plemennú knihu UKK k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu […]

Číslo účtu KTP

Všeobecná úverová banka (VÚB)

Názov účtu: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN
Sídlo: Na Hôrky 160/31, 972 31 Ráztočno, Slovensko
Číslo účtu: 2672915253/0200
IBAN CODE: SK76 0200 0000 00 26 7291 5253
SWIFT […]

Poplatky za služby

 

  • Zápisné pri vstupe do klubu (noví členovia)    7 €
  • Členské na jeden kalendárny rok   15 €
  • Popisná prehliadka   7 €
  • Odporúčanie na krytie   0 €
  • Krytie psom  0 […]
Go to Top