1. Majiteľ sučky (chovateľ) je povinný do 8 dní od pôrodu ohlásiť majiteľovi krycieho psa narodenie šteniat, ich počet a pohlavie. Vyplnenú prihlášku na zápis šteniat pošle poštou poradcovi chovu (PCH). K prihláške priloží doklad o zaplatení poplatku za vrh. 1 šteniatko 3,5€, 2 šteniatka 7€, 3 a viac šteniatok 10,5€. PCH prihlášku na zápis šteniat skontroluje, podpíše, zaeviduje vrh, potvrdí členstvo v klube a pošle chovateľovi späť.
    Chovateľ dá veterinárovi začipovať šteniatka vo veku 6 týždňov a viac. Veterinár potvrdí čipovania šteniat. Po začipovaní chovateľ pošle prihlášku na zápis šteniat na plemennú knihu UKK. (Furmanská 9, 841 03 Bratislava). UKK vystavené preukazy pôvodu pre šteniatka pošle na dobierku na adresu chovateľa.
  2. Prihlášku na zápis šteniat prosím vypisujte paličkovým písmom, podľa možnosti čitateľne a úplne. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom v abecednom poriadku. Najprv sa vypisujú psy, potom suky. Začiatočné písmeno vrhu sa začína pri 1. vrhu v chovateľskej stanici na A a postupuje až po Z, bez ohľadu na počet chovných súk a počet plemien.
  3. Ak chce chovateľ vyviezť šteňatá do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu UKK o vystavenie exportného preukazu pôvodu. (Viac informácii nájdete na stránke UKK).
  4. Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 49 dní, vakcinované kombinovanou vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervnené, začipované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nezačipované šteňatá novým majiteľom je zakázané! Chovateľ je povinný bezplatne odovzdať PP novému majiteľovi psa, poskytnúť mu základné informácie o starostlivosti o šteňa a informovať o možnostiach a výhodách členstva v klube.