PRIHLÁŠKA DO KLUBU

Pri platení do správy pre prijímateľa uvedťe svoje meno a priezvisko.
Dôkazom prijatia do klubu je vaše zaradenie do zoznamu členom na klubovej stránke KTP.

V prípade otázok kontaktujte ekonómku klubu pani Ing. Máriu Kováčovú +421 902 376 356,
alebo  [email protected].

Všeobecná úverová banka (VÚB)
Názov účtu: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN
Sídlo: Na Hôrky 160/31, 972 31 Ráztočno, Slovensko
Číslo účtu: 2672915253/0200
IBAN CODE: SK76 0200 0000 00 26 7291 5253
SWIFT KOD: SUBASKBX

Zápisné pri vstupe do klubu (noví členovia) 7 €
Členské na kalendárny rok 15 €

Na zasadnutí Výročného valného zhromaždenia UKK dňa 16.02.2013 v Nitre bolo schválené, že UKK nebude vydávať členské preukazy UKK, ani SKJ, ani nebudú vydávené členské známky UKK, ani SKJ.

Smerodatné pre Výbor KTP, UKK, Slovenskej  plemenej knihy, ako aj členov klubu  bude aktuálny zoznam členov KTP uvedený na stránkach klubu . Nájdete ho v sekcii klub, podstránka zoznam členov.

Preto prosíme členov, ktorí zaplatili členské na rok 2013, aby si skontrolovali či sú uvedení v zozname členov. Ak sa v zozname nenachádzate kontaktujte ekonómku klubu, prípadne jej mailom pošlite kópiu dokladu o zaplatení.