Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Chovní jedinci, pošlite e-mailom poradcovi chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy.

Pripojte kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení.  Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie na stránkach uverejniť.