+421 908 281 508|info@ktp-sk.sk

Chovné jedince

Viac:/Chovné jedince

Chovné jedince

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Chovní jedinci, pošlite e-mailom poradcovi chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy.

Pripojte kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení.  Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie na stránkach uverejniť.

2014-01-25T13:26:17+00:00 25/01/2013 |