Všeobecná úverová banka (VÚB)

Názov účtu: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN
Sídlo: Na Hôrky 160/31, 972 31 Ráztočno, Slovensko
Číslo účtu: 2672915253/0200
IBAN CODE: SK76 0200 0000 00 26 7291 5253
SWIFT KOD: SUBASKBX

Zápisné pri vstupe do klubu (noví členovia) 7 €
Členské na kalendárny rok 15 €