Na zasadnutí Výročného valného zhromaždenia UKK dňa 16.02.2013 v Nitre bolo schválené, že UKK nebude vydávať členské preukazy UKK, ani SKJ, ani nebudú vydávené členské známky UKK, ani SKJ.
Smerodatné pre Výbor KTP, UKK, Slovenskej  plemenej knihy, ako aj členov klubu  bude aktuálny zoznam členov KTP uvedený na stránkach klubu.