Vážení členovia klubu Tibetských plemien.

V prípade že nájdete na stránkach chyby, nezrovnalosti, alebo  chcete  niečo doplniť, kontaktujte jednotlivých funkcionárov klubu, podľa toho o akú oblasť ide.

Predseda: Časté otázky, Výbor klubu, Stanovy klubu, Zápisný a Chovateľský poriadok klubu, Poriadky, Historia klubu, tlačivá, poplatky klubové akcie. Články o Lhasa apso a Tibetský španiel
Tajomníčka: Časté otázky, Chovateľské stanice, Súťaž pes a suka roka, Klubový šampión mladých, Klubový šampión, Zápisnice, Články o Tibetských teriéroch a Shih Tzu, podmienky chovnosti Tibetského teriéra
Pokladníčka: Časté otázky, Členské poplatky, zoznam členov, výstavné poplatky
Poradca chovu: Pripúšťacie povolenia, plemenná kniha, Podmienky chovnosti všetkých plemien, Chovateľské stanice, Chovní jedinci.

  • Na stránkach klubu sa nebudú uverejňovať články, texty a fotografie, ktoré propagujú a napomáhajú zviditeľniť jednotlivých chovateľov, chovateľské stanice a jednotlivých psov. S výnimkou podstránok ktoré sú na to určené.
  • Pre dopĺňanie podstránok Klubový šampión, Chovní jedinci  je potrebné zaslať aj kvalitnú fotografiu jedinca.
    V texte pri fotografii bude uvedené:  Plemeno, meno psa, dátum narodenia, chovateľ a majiteľ. Nič viac, nič menej. Žiadne iné tituly ocenenia, skratky JCH, ICH atď. Toto si každý môže zverejnovať na súkromných stránkach.