Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísne zakázané používať kozmetické prípravky na úpravu srsti (spreje, púdre, laky, atď), vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach dlhšie, ako je nevyhnutné na prípravu pred vystavovaním v kruhu, stavanie psa proti psovi, tzv. hecovanie a hlasité povzbudzovanie spoza kruhu (double handling).
Pri porušení tohto nariadenia má usporiadateľ právo vylúčiť psa a vystavovateľa z výstavy.