Preukaz pôvodu psa (PP)

PP vystavuje plemenná kniha. PP je platný iba ak je podpísaný zástupcom plemennej knihy, chovateľom a majiteľom.

Zmeny v PP (s výnimkou zmeny majiteľa) je oprávnená […]

Narodenie šteniatok

  1. Majiteľ sučky (chovateľ) je povinný do 8 dní od pôrodu ohlásiť majiteľovi krycieho psa narodenie šteniat, ich počet a pohlavie. Vyplnenú prihlášku na zápis šteniat pošle […]

Sekcia Kluboví šampióni

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Kluboví šampióni, pošlite mailom tajomníčke klubu kópiu PP a diplom Klubový šampión mladých/Klubový šampión udelený KTP.

Majiteľ, prípadne […]

Chovné jedince

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Chovní jedinci, pošlite e-mailom poradcovi chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy.

Pripojte kvalitnú […]

Doplnenie výstavného poriadku SKJ

Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísne zakázané používať kozmetické prípravky na úpravu srsti (spreje, púdre, laky, atď), vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach dlhšie, […]

Slovenská plemenná kniha

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod […]

Go to Top