1. CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej a šampiónov.

2. CC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.

3. CC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Klubový šampión krásy získali.

4. Navrhnúť psa alebo suku na CC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.

5. CC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.