Podmienky pre udeľovanie JCC – Junior Certificaté Club:

  • JCC sa udeľuje psom a sukám v triede mladých na klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných Klubom tibetských plemien.
  • JCC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
  • Navrhnúť psa alebo suku na JCC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
  • JCC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.