• Zápisné pri vstupe do klubu (noví členovia)    7 €
 • Členské na jeden kalendárny rok   15 €
 • Popisná prehliadka   7 €
 • Odporúčanie na krytie   0 €
 • Krytie psom  0 €
 • Šteniatka – zápis vrhu:
  za 1 šteniatko  3,50 €
  za 2 šteniatka   7 €
  za 3 a viac šteniatok   10,50 €