Titul Klubový šampión krásy mladých sa udeľuje:

 • Ak pes/suka získali 3 x JCC, minimálne od dvoch rozhodcov, na výstave usporiadanej KTP.
 • Jeden z troch potrebných JCC sa môže nahradiť jedným CC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov.
 • Tento CC sa už nemôže započítať do CC potrebných pre udelenie Klubového šampióna krásy.
 • Majiteľ jedinca musí byť členom KTP.
 • Klubový šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.
 • Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.
 • Klubový šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje tajomníčka klubu.
  Ing. Veronika Kučerková, Karpatská 1/12, 010 08 Žilina.
 • K žiadosti treba priložiť kópie CAJC (CAC) kariet, kópie posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
 • Poplatok za Klubového šampióna krásy mladých je 3,5 € na účet KTP.

Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión mladých

Tlačivo
Tlačivo