Klubový šampión krásy sa môže udeliť:

  • Ak pes/suka získali 3x CC (Certifikáte Club), minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách usporiadaných KTP.
  • Potrebné CC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
  • Minimálne jeden CC z troch potrebných bol získaný na klubovej výstave s udeľovaním Kluboví víťaz, ďalšie na špeciálnej výstave KTP.
  • Majiteľ jedinca musí byť členom KTP.
  • Klubový šampión krásy neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.
  • Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Klubový šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje tajomníčka klubu.
Ing. Veronika Kučerková, Karpatská 1/12, 010 08 Žilina.

K žiadosti treba priložiť originál CC kariet, kópie posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Klubového šampióna krásy je 7 € na účet KTP.