Preukaz pôvodu psa (PP)

Viac:/Preukaz pôvodu psa (PP)

Preukaz pôvodu psa (PP)

PP vystavuje plemenná kniha. PP je platný iba ak je podpísaný zástupcom plemennej knihy, chovateľom a majiteľom.

Zmeny v PP (s výnimkou zmeny majiteľa) je oprávnená vykonávať iba plemenná kniha na žiadosť majiteľa.

Zápisy o výstavách, skúškach, bonitáciách a zvode mladých vykonávajú posudzovatelia, organizátori výstav a poradca chovu.

Stratu PP je potrebné hlásiť plemennej knihe, ktorá na základe písomnej žiadosti môže vystaviť duplikát. Všetky úkony plemennej knihy sú za úplatu.

2013-02-09T09:50:44+00:0009/02/2013 |