Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Kluboví šampióni, pošlite mailom tajomníčke klubu kópiu PP a diplom Klubový šampión mladých/Klubový šampión udelený KTP.

Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi nášho klubu (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok) a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.

Pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení. Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie na stránkach uverejniť.

V texte pri fotografii bude uvedené:
Plemeno, meno psa, dátum narodenia, chovateľ a majiteľ. Nič viac, nič menej. Žiadne iné tituly ocenenia, skratky JCH, ICH atď. Toto si každý môže zverejnovať na súkromných stránkach.