Slovenská plemenná kniha

Viac:/Slovenská plemenná kniha

Slovenská plemenná kniha

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod SKJ.

Dokumenty plemennej knihy a agendy klubov posielajte na adresu: 
ÚKK, Furmanská 9, 841 03 Bratislava
Kontakty: tel: 02/64282691,
e-mail: [email protected] (plemenná kniha), [email protected] (agenda klubov)

2014-01-25T13:19:45+00:0001/01/2013 |