Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť na plemennú knihu UKK k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.

EXPORT – VÝVOZ PSA – Podmienky pre vystavenie exportného PP:

Je potrebné na plemennú knihu UKK zaslať:

  • originál rodokmeň so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na zadnej strane PP
  • vyplnené a podpísané tlačivo – žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa,

Vystavený doklad zasielajú NA DOBIERKU, neplatí sa vopred! Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

IMPORT – DOVOZ  PSA – Podmienky pre zaradenie do plemennej knihy:

Je potrebné na plemennú knihu UKK zaslať:

  • originál export rodokmeň
  • vyplnené a podpísané tlačivo o kontrole totožnosti psa

Vystavený doklad zasielajú NA DOBIERKU, neplatí sa vopred! Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.