chov

Viac:/chov

Zakúpenie jedinca v zahraničí

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť na plemennú knihu UKK k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu […]

2015-07-21T18:58:47+02:0009/02/2013 |

Narodenie šteniatok

  1. Majiteľ sučky (chovateľ) je povinný do 8 dní od pôrodu ohlásiť majiteľovi krycieho psa narodenie šteniat, ich počet a pohlavie. Vyplnenú prihlášku na zápis šteniat pošle […]
2015-07-21T22:35:03+02:0009/02/2013 |

Žiadost o vystavenie pripúšťacieho povolenia.

Chovateľ chovnej sučky pošle poštou (nie doporučene) poradcovi chovu písomnú žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia, v ktorej môže uviesť troch krycích psov.

 

  • Majiteľ (držiteľ) chovnej sučky pošle […]
2015-07-21T22:31:21+02:0009/02/2013 |

Chovné jedince

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Chovní jedinci, pošlite e-mailom poradcovi chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy.

Pripojte kvalitnú […]

2014-01-25T13:26:17+02:0025/01/2013 |