klubové súťaže

Viac:Home/klubové súťaže

Sekcia Kluboví šampióni

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Kluboví šampióni, pošlite mailom tajomníčke klubu kópiu PP a diplom Klubový šampión mladých/Klubový šampión udelený KTP.

Majiteľ, prípadne […]

2014-01-25T13:36:58+02:0009/02/2013 |