klubové súťaže

Viac:Home/klubové súťaže

Sekcia Kluboví šampióni

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Kluboví šampióni, pošlite mailom tajomníčke klubu kópiu PP a diplom Klubový šampión mladých/Klubový šampión udelený KTP.

Majiteľ, prípadne […]

Go to Top