Členstvo v klube a UKK

Na zasadnutí Výročného valného zhromaždenia UKK dňa 16.02.2013 v Nitre bolo schválené, že UKK nebude vydávať členské preukazy UKK, ani SKJ, ani nebudú vydávené členské […]

KLUBOVÝ OZNAM

Vážení členovia klubu Tibetských plemien.
V prípade že nájdete na stránkach chyby, nezrovnalosti, alebo  chcete  niečo doplniť, kontaktujte jednotlivých funkcionárov klubu, podľa toho o akú […]

Doplnenie výstavného poriadku SKJ

Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísne zakázané používať kozmetické prípravky na úpravu srsti (spreje, púdre, laky, atď), vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach dlhšie, […]

Slovenská plemenná kniha

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod […]

Go to Top