+421 908 281 508|info@ktp-sk.sk

Galéria šampiónov

Viac:/Galéria šampiónov
Galéria šampiónov2017-09-12T20:02:06+00:00

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Galéria šampiónov, pošlite  e-mailom tajomníčke klubu kópiu PP a diplom získaného šampionátu.

Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi nášho klubu (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok)  a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.
Ak chcete uverejniť aj fotografiu psa/suky pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení.
E-mail doplňte zoznamom ďaľších získaných titulov.

Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.