Klubový šampión krásy mladých

Titul Klubový šampión krásy mladých sa udeľuje:

 • Ak pes/suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov.
 • Jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na špeciálnej alebo klubovej výstave usporiadanej KTP.
 • Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Klubového šampióna krásy.
 • Majiteľ jedinca musí byť v dobe získania ocenení a podania žiadosti o udelenie titulu členom KTP.
 • Klubový šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.

Titul sa uvádza v preukaze o pôvode psa. Zápis robí poradca chovu KTP.
Klubový šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje tajomníčka klubu.
Ing. Jana Korcová, Slávičie údolie 120B, 811 02 Bratislava, [email protected].

K žiadosti treba priložiť kópie CAJC (CAC) kariet z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za priznanie titulu Klubový šampión krásy mladých je 3,5 € na účet KTP, splatný najneskôr v deň podania žiadosti.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC:

 • CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC.
 • CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám.
 • CAJC sa môže udeliť len psovi a suke s ocenením V1.
 • Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu.
  CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

Podmienky pre udeľovanie JCC (Junior Certifikáte Club)

 • JCC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triede mladých, ktoré získali ocenenie V1 na výstave usporiadanej KTP
 • Navrhnúť psa alebo suku na JCC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
 • JCC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa, alebo suky.

Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión mladých

Tlačivo
Tlačivo

 Klubový šampión krásy 

Titul Klubový šampión krásy sa udeľuje:

Klubový šampión krásy sa môže udeliť:

 • Ak pes/suka získali 3x CC (Certifikáte Club), minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách usporiadaných KTP.
 • Potrebné CC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
 • Minimálne jeden CC z troch potrebných bol získaný na klubovej výstave s udeľovaním Kluboví víťaz, ďalšie na špeciálnej výstave KTP.
 • Majiteľ jedinca musí byť v dobe získania ocenení a podania žiadosti o udelenie titulu
  členom KTP.
 • Klubový šampión krásy neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.

Titul sa uvádza v preukaze o pôvode psa. Zápis robí poradca chovu KTP.
Klubový šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje tajomníčka klubu.
Ing. Jana Korcová, Slávičie údolie 120B, 811 02 Bratislava, [email protected].

Poplatok za priznanie titulu Klubový šampión krásy je 7 € na účet KTP, splatný najneskôr v deň podania žiadosti.

Podmienky pre udeľovanie CC (Certifikáte Club)

 • CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ktoré získali ocenenie V1 na výstave usporiadanej KTP
 • CC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Klubový šampión krásy získali.
 • Navrhnúť psa alebo suku na CC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
 • CC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión

Tlačivo
Tlačivo

 Klubový veterán šampión  

Titul Klubový veterán šampión sa udeľuje:

Klubový veterán šampión sa môže udeliť:

 • Ak pes/suka získali 3x Výborný 1 v triede veteránov na klubových výstavách KTP, minimálne od dvoch rozhodcov.
 • Majiteľ jedinca musí byť v dobe získania ocenení a podania žiadosti o udelenie titulu členom KTP.
 • Klubový šampión veteránov neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.

Titul sa uvádza v preukaze o pôvode psa. Zápis robí poradca chovu KTP.
Klubový veterán šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje tajomníčka klubu.
Ing. Jana Korcová, Slávičie údolie 120B, 811 02 Bratislava, [email protected].

Žiadosť na priznanie titulu Klubový veterán šampión

Tlačivo
Tlačivo

K žiadosti treba priložiť kópie posudkových listov kariet z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa. Poplatok za priznanie titulu Klubový šampión krásy mladých je 3,5 € na účet KTP, splatný najneskôr v deň podania žiadosti.

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Kluboví šampióni, musíte poslať  mailom tajomníčke klubu kópiu PP a diplom Klubový šampión mladých/Klubový šampión udelený KTP.
Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi nášho klubu (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok)  a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.
Ak chcete uverejniť aj ich fotografiu pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení.
Email doplňte zoznamom ďaľších získaných titulov.
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.