Pri platení do správy pre prijímateľa uvedťe svoje meno a priezvisko.
Dôkazom prijatia do klubu je vaše zaradenie do zoznamu členom na klubovej stránke KTP.

V prípade otázok kontaktujte ekonómku klubu pani Ing. Máriu Kováčovú +421 902 376 356, alebo  [email protected].

Všeobecná úverová banka (VÚB)
Názov účtu: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN
Sídlo: Na Hôrky 160/31, 972 31 Ráztočno, Slovensko
Číslo účtu: 2672915253/0200
IBAN CODE: SK76 0200 0000 00 26 7291 5253
SWIFT KOD: SUBASKBX

 

Zápisné pri vstupe do klubu (noví členovia) 10 €
Členské na kalendárny rok 20 €

  Vaše meno a priezvisko (povinné)

  Bydlisko (povinné)

  Dátum narodenia (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefón

  Webová stránka

  Názov chovateľskej stanice

  Vlastním plemeno

  Súhlasím so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.

  Prečítať si "Ochrana osobných údajov"

  Svojim podpisom potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom KTP; so svojimi právami a podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je podľa predmetu činností vykonávané najmä na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti, právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenia zmluvy a právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

  Prečítať si "Súhlas so spracovaním osobných údajov"