Názov účtu : KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN
Sídlo : Karpatská 1/12, 010 08 Žilina, Slovensko
Číslo účtu : 2672915253/0200
IBAN CODE : SK76 0200 0000 00 26 7291 5253
SWIFT KOD: SUBASKBX

Konštantný symbol : 0308

Poplatky za služby

 

Druh poplatkučlen KTPnečlen KTP
Zápisné (jednorázovo pri vstupe do klubu) 7,00 €-
Členské (na kalendárny rok do 15.1. na nasledujúci rok)15,00 €-
Obnovovacie ( zaplatené po 15. 1. do 31.12. v danom roku)20,00 €-
Zaradenie jedinca do chovu (na dobierku po zaradení)- 5,00 €
Pripúšťacie povolenie (vopred na účet klubu pred podaním žiadosti, alebo na dobierku po vystavení povolenia)-7,00 €
Pripúšťacie povolenie expresné (na dobierku. Povolenie vystaví PCH do 3 dní od prijatia žiadosti) 7,00 €14,00 €
Pripúšťacie povolenie dodatočné (výnimočne pri nežiaducom spojení dvoch chovných jedincov jedného majiteľa.)25,00 €50,00 €
Vrh 1 šteniatko 3,50 € 7,00 €
Vrh 2 šteniatka 7,00 €14,00 €
Vrh 3 a viac šteniatok 10,50 €21,00 €
Klubový šampión mladých (vopred na účet klubu pred podaním žiadosti) 3,50 €-
Klubový šampión (vopred na účet klubu pred podaním žiadosti) 7,00 €-
Poštovné a balné v SR- 3,00 €
Poštovné a balné zahraničie- 5,00 €

Tieto klubové poplatky sú platné od 1.1.2014. Schválené Výročnou členskou schôdzou dňa 24.03.2013