Názov účtu : KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN
Sídlo : Dolná 50, 90051 Zohor, Slovensko
IBAN: SK89 0900 0000 0051 8403 7010
SWIFT: GIBASKBX 
Slovenská sporiteľňa a.s.
Konštantný symbol : 0308

Poplatky za služby

 

Klubové poplatky sú platné od 13.9.2020.