Je volený výročnou členskou schôdzou. Riadi činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami.

Výbor klubu

PREDSEDA KLUBU – Ing. Veronika Kučerková

Karpatská 1/12, 010 08 Žilina
tel. : +421 907 273 376, e-mail: [email protected]

TAJOMNÍČKA KLUBU Ing. Jana Korcová
Slávičie údolie 120B, 811 02 Bratislava
tel. : +421 905 226 395, e-mail: [email protected]

EKONÓMKA KLUBU Ing. Mária Kováčová
Macov 96, 930 32 Macov
tel. : 00421 902 376 356, e-mail: [email protected]

Funkcionári klubu

PORADCA CHOVU – Iveta Petráková
Vlčkovce č. 378
919 23 Vlčkovce
tel. : +421 903 722 407, e-mail: [email protected]

 

Výstavný výbor

Zuzana Ďurišová
e-mail: [email protected]
Ing. Barbora Duranziová
e-mail: [email protected]
Mgr. Radek Blažo 
e-mail: [email protected]