Je volený výročnou členskou schôdzou. Riadi činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami.

Výbor klubu

PREDSEDA KLUBU –  Mgr. Radek Blažo
Dolná 50, 90051 Zohor
tel. : +421 908 818 308, e-mail: [email protected]
 

TAJOMNÍČKA KLUBU – Zuzana Ďurišová
Topoľčianska 29, 851 05 Bratislava
tel. : +421 904 415 262, e-mail: [email protected]

EKONÓMKA KLUBU –  Ing. Barbora Duranziová
Tomášikova 50A, 831 03  Bratislava
tel. : +421 918 549 515, e-mail: [email protected]

 

Funkcionári klubu

PORADCA CHOVU – Iveta Petráková
Vlčkovce č. 378, 919 23 Vlčkovce
tel. : +421 903 722 407, e-mail: [email protected]

REVÍZOR – Jana Pučeková
ul.Potočná 1032/43, 90055 Lozorno
tel. : +421 908 769 837, e-mail: [email protected]