Klubová výstava LHASA APSO

Prihláška KV Lahasa Apso, Ostrava 13.4.2013