Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Kluboví šampióni, musíte poslať  mailom tajomníčke klubu kópiu PP a diplom Klubový šampión mladých/Klubový šampión udelený KTP.

Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi nášho klubu (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok)  a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.
Ak chcete uverejniť aj ich fotografiu pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení.
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.

Späť na Shih-tzu

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN

SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT - Klubový veterán šampion 2017

2017
SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT
nar.: 26.01. 2008
majiteľ: Beáta Machynová

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

Klubový šampión 2019 shih-tzu FLORENTINA ATREI KIRABZER

2021
CAIRITHY-KIM MAGIC ANALAND
nar.: 01.12.2018
majiteľ: Zuzana Ďurišová 

Klubový šampión 2019 shih-tzu FLORENTINA ATREI KIRABZER

2019
FLORENTINA ATREI KIRABZER
nar.: 04.01.2015
majiteľ: Zuzana Ďurišová

Klubový šampión 2018 Shih-tzu PRIDE LEON DERRIK

2018
PRIDE LEON DERRIK
nar. 06.02.2016
majiteľ: Miroslav Rezbárik

Klubový šampión 2018 Shih-tzu BENTLEY JUNIOR HIRAGANA

2018
BENTLEY JUNIOR HIRAGANA
nar.: 14.05.2014
majiteľ: Václav a Kateřina Policarovi

Klubový šampión 2018 Shih-tzu PRIDE LEON DERRIK

2018
URGENCE Z IVAFRE
nar.: 21.04.2012
majiteľ: Eva Balážová

SAN JUAN DEL RIO SUCCESS ESSENCE KLUBOVÝ ŠAMPIÓN - rok 2015

2015
SAN JUAN DEL RIO SUCCESS ESSENCE
nar.: 20.11.2010
majiteľ: Václav a Kateřina Policarovi

2010
ALFRÉD Z IVAFRE
nar.: 26.11. 2007
majiteľ: Iva Fremrová

2011
KAYBAROSHI HAN&HAR BE MY PRINCESS
nar.: 27.11.2008
majiteľ:Beata Fostacz

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN

Klubový junior šampión 2020 Shih-tzu

2020
ADELL SIRI-LAKKHI
nar.:   29.11.2019
majiteľ: Petra Gregorovičová

Klubový šampión 2019 Shih-tzu

2019
BA-MA-RI QOMO-RI
nar.:  11.10.2017
majiteľ: Petra Gregorovičová

Klubový šampión 2018 Shih-tzu PRIDE LEON DERRIK

2018
BERLINETTA HIRAGANA
nar.: 11.05.2014
majiteľ: Eva Balážová

Klubový šampión 2018 Shih-tzu PRIDE LEON DERRIK

2018
CASTLE RICHARD HIRAGANA
nar.: 19.11.2014
majiteľ: Eva Balážová

FLORENTINA-ATREI-KIRABZER KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2016

2016
FLORENTINA ATREI KIRABZER
nar.: 04.01.2015
majiteľ: Zuzana Ďurišová

PENELOPE ATREI KIRABZER KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2016

2016
PENELOPE ATREI KIRABZER
nar.: 08.05.2015
majiteľ: Ing. Miroslav Rezbárik

B.G.PERSY JUSTIRAG

2015
B.G.PERSY JUSTIRAG
nar.: 30.05.2015
majiteľ: Václav a Kateřina Policarovi

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2015

2015
BENTLEY JUNIOR HIRAGANA
nar.: 14.05.2014
majiteľ: Václav a Kateřina Policarovi

 

A´Maroshi Justirag KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2013

2013
A´MAROSHI JUSTIRAG
nar.:07.09.2012
majiteľ: Václav a Kateřina Policarovi

KENYA Z IVAFRE

2012
KENYA Z IVAFRE
nar.: 11.04.2010
majiteľ: Iva Fremrová

SAN JUAN DEL RIO SUCCESS ESSENCE

2012
SAN JUAN DEL RIO SUCCESS ESSENCE
nar.: 20.11.2010
majiteľ: Václav a Kateřina Policarovi

BIG-FOOT DE THALEK HAVE A DREAM

2011
BIG-FOOT DE THALEK HAVE A DREAM
nar.: 23.05.2010
maj. Mirka Sawková

 

FÁMA Z IVAFRE

2011
FÁMA Z IVAFRE
nar.: 21.04.2009
majiteľ:Iva Fremrová

JACKPOT Z IVAFRE

2011
JACKPOT Z IVAFRE
nar.: 24.11.2009
majiteľ:Iva Fremrová