Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Kluboví šampióni, musíte poslať  mailom tajomníčke klubu kópiu PP a diplom Klubový šampión mladých/Klubový šampión udelený KTP.

Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi nášho klubu (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok)  a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.
Ak chcete uverejniť aj ich fotografiu pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení.
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.

Späť na Tibetský španiel

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

Klubový šampión TIBETSKÝ ŠPANIEL rok 2019 Brill Padme Deep Secret

2019
BRILL PADME DEEP SECRET
nar.: 28.08. 2015
majiteľ: Jana Pučeková

Klubový šampión TIBETSKÝ ŠPANIEL rok 2018 KIIRAMANNA MISS FINLAND

2018
KIIRAMANNA MISS FINLAND
nar.:  27.08.2012
majiteľ:  Magdalena Andrusiewicz

Klubový šampión TIBETSKÝ ŠPANIEL rok 2015 ARNI GANG CZIKI

2015
ARNI GANG CZIKI
nar.: 18.09.2007
majiteľ:  Magdalena Andrusiewicz

Klubový šampión TIBETSKÝ ŠPANIEL rok 2014 BÉLOS PERLA MAHAGON

2014
BÉLOS PERLA MAHAGON
nar.: 28.01.2007
majiteľ:  Eva Hájková

Klubový šampión TIBETSKÝ ŠPANIEL rok 2014 XIMICCA PERLA MAHAGON

2014
XIMICCA PERLA MAHAGON
nar.: 18.07.2010
majiteľ:  Eva Hájková

ORIN PERLA MAHAGON

2012
ORIN PERLA MAHAGON
nar.: 03.11.2008
majiteľ: Eva Hájková

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN

Klubový JCH za rok 2019 LIMITED EDITION LEON LUCY’S SECRET

2019
LIMITED EDITION LEON LUCY’S SECRET
nar.: 26.12.2017
majiteľ: Jana Pučeková

EXPLOSE PERLA MAHAGON KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2014

2014
EXPLOSE PERLA MAHAGON
nar.: 11.10.2011
majiteľ:  Eva Hájková

CA-TSHA LOTOSOVÝ KVET TIBETU KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2013

2013
CA-TSHA LOTOSOVÝ KVET TIBETU
nar.: 01.06.2012
majiteľ:  Ing. Andrea Hanusová

AN-NI LOTOSOVÝ KVET TIBETU

2012
AN-NI LOTOSOVÝ KVET TIBETU
nar.: 29.12.2009
majiteľ: Ingrid Visolajská

AN-DAN-PO LOTOSOVÝ KVET TIBETU

2012
AN-DAN-PO LOTOSOVÝ KVET TIBETU
nar.: 25.12. 2009
majiteľ: Ingrid Visolajská

SOMMERLYST´S DGA-PO-NE-PO

2012
SOMMERLYST´S DGA-PO-NE-PO
nar.: 20.10. 2009
majiteľ: Ingrid Visolajská

2011
P´ZAZZ BROWN SUGAR
nar.: 27.08.2010
majiteľ: Otmara Krchňáčková