Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Kluboví šampióni, musíte poslať  mailom tajomníčke klubu kópiu PP a diplom Klubový šampión mladých/Klubový šampión udelený KTP.

Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi nášho klubu (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok)  a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.
Ak chcete uverejniť aj ich fotografiu pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení.
Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.

Späť na Tibetský teriér

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

A HEARTBREAKER ERBOSEDITION KLUBOVÝ ŠAMPIÓN - rok 2020

2020
A HEARTBREAKER ERBOSEDITION
nar.: 01.06.2015
majiteľ: Ing. Barbora Duranziová

KARMA KHYI-MI LAMLEH HOKSA REX KLUBOVÝ ŠAMPIÓN - rok 2020

2020
KARMA KHYI-MI LAMLEH HOKSA REX
nar.: 18.06.2017
majiteľ: Martina a Milan Adámekovci

A DESERT ROSE ERBOSEDITION KLUBOVÝ ŠAMPIÓN - rok 2018

2018
A DESERT ROSE ERBOSEDITION
nar.: 01.06.2015
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková

ART OF LIFE ERBOSEDITION KLUBOVÝ ŠAMPIÓN - rok 2018
2018 
ART OF LIFE ERBOSEDITION
nar.: 01.06.2015
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková
ELLORA TINGRI KLUBOVÝ ŠAMPIÓN - rok 2016

2016
ELLORA TINGRI
nar.: 15. 04. 2012
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková

E-GLIN TINGRI KLUBOVÝ ŠAMPIÓN - rok 2015

2015
E-GLIN TINGRI
nar.: 15. 04. 2012
majiteľ: Gyuláné Csóka

CAITANYA TINGRI KLUBOVÝ ŠAMPIÓN - rok 2015

2015
CAITANYA TINGRI
nar.: 30. 08. 2011
majiteľ: Mgr. Zdenka Bajsová + Albert Králik

AKAR TINGRI KLUBOVÝ ŠAMPIÓN - rok 2013

2013
AKAR TINGRI
nar.: 21.05. 2009
majiteľ: Mgr. Zdenka Bajsová + Albert Králik

KHYI-MI BOD-JA LAMLEH KLUBOVÝ ŠAMPIÓN - rok 2013

2013
KHYI-MI BOD-JA LAMLEH
nar.: 01.04.2010
majiteľ: Martina a Milan Adámekovci

FALAMANDUS NORDIC VINTAGE

2011
FALAMANDUS NORDIC VINTAGE
nar.: 24.08. 2008
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková

2011
LÖVSKAR´S LASYA
nar.: 20.11. 2008
maj.: Mgr. Zdenka Bajsová + Albert Králik

BHOOMI LAMLEH SCHAMBALA

2011
BHOOMI LAMLEH SCHAMBALA
nar.: 26.04. 2006
majiteľ: Martina a Milan Adámekovci

2010
KHYI-MI ARDIN LAMLEH

nar.: 06.05. 2008
majiteľ: Martina a Milan Adámekovci

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN

ART OF LIFE ERBOSEDITION KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2020

2021
EMOTION IN MOTION ERBOSEDITION
nar.: 13.12.2019
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková

ART OF LIFE ERBOSEDITION KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2020

2020
CATCH THE WIND ERBOSEDITION

nar.: 28.08.2018
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková

ART OF LIFE ERBOSEDITION KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2016

2016
ART OF LIFE ERBOSEDITION
nar.: 01.06.2015
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková

A DESERT ROSE ERBOSEDITION KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2016

2016
A DESERT ROSE ERBOSEDITION
nar.: 01.06.2015
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková

2016
HA-GI TINGRI
nar.: 25.07.2015
majiteľ: Mgr. Zdenka Bajsová + Albert Králik

2016
HADAI TINGRI 
nar.: 25.07.2015
majiteľ: Mgr. Zdenka Bajsová + Albert Králik

ELLORA TINGRI KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2014

2014
ELLORA TINGRI
nar.: 15. 04. 2012
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková

KHYI-MI CO DO LAMLEH KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2014

2014
KHYI-MI CO DO LAMLEH
nar.: 08.06.2012
majiteľ: Ľuba Hudecová

CAITANYA TINGRI KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2013

2013
CAITANYA TINGRI
nar.: 30. 08. 2011
majiteľ: Mgr. Zdenka Bajsová + Albert Králik

CUMALON TINGRI KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN - rok 2013

2013
CUMALON TINGRI
nar.: 30. 08. 2011
majiteľ: Andrea Ondrišíková

PAM-ZAMIRIN U MAKE ME HAPPY

2011
KHYI-MI BOD-JA LAMLEH
nar.: 01.04.2010
majiteľ: Martina a Milan Adámekovci

PAM-ZAMIRIN U MAKE ME HAPPY

2011
PAM-ZAMIRIN U MAKE ME HAPPY
nar.: 12.03.2010
majiteľ: Lenka Mifková

2010
AKAR TINGRI
nar.: 21.05. 2009
majiteľ: Mgr. Zdenka Bajsová + Albert Králik

2010
ARCHAD TINGRI
nar.: 21.05. 2009
majiteľ: Alžbeta Paločková

 

2010
FALAMANDUS NORDIC VINTAGE
nar.: 24.08. 2008
majiteľ: Ing. Veronika Kučerková

2010
LÖVSKAR´S LASYA
nar.: 20.11. 2008
maj.: Mgr. Zdenka Bajsová + Albert Králik