Vyšetrenie očí na dedičné očné choroby:

MVDr. Ivan Pašek
Zvieracia klinika plus, Bratislavská 45, 917 02 Trnava

MVDr. Miroslav Faga
Súkromná veterinárna klinika Trnava

MVDr. Petr Staňa
Budečská 1938/7, 702 00 Ostrava 2

MVDr. Jiří Beránek
Veterinárna ošetrovňa, Husova 1747, 530 03 Pardubice

Vyšetrenie a vyhodnotenie RTG bedrových (lakťových) kĺbov
MVDr. Ivan Pašek
Certifikované RTG stredisko – Zvieracia klinika plus, Bratislavská 45, 917 02 Trnava