Medzinárodná kynologická federácia (FCI) novelizovala  CHOVATEĽSKÝ PORIADOK FCI  a do platnosti vstúpila nová smernica FCI pre limitovanú registráciu. 

Chovateľský poriadok FCI 2019

Nová smernica FCI pre limitovanú registráciu