POZOR – ZMENA NÁZVU

Vážení členovia,

chránený názov chovateľskej stanice sa mení na „Chránený názov registrovaného chovu psov„, resp. v skrátenej verzii: „Názov registrovaného chovu“.

Zmenenú smernicu: „Chránený názov registrovaného chovu […]

 Špeciálna a Klubová výstava

13.9.2020 Špeciálna výstava (CAC), miesto konania Varín,
rozhodca p. Kuriata-Okarmus Monika /PL
 
13.9.2020 Klubová výstava (CAC), miesto konania Varín,
rozhodca p. Vojteková Iveta /SK
 
Po výstavách sa uskutoční Členská schôdza.

Výzva SKJ

Vážení chovatelia!

Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré […]

Go to Top