Na všetkých náležitostiach podľa novej legislatívy o ochrane osobných údajov pracujeme a v krátkej dobe budú zverejnené.