Vážení členovia klubu,
 
pri príležitosti nášho plánovaného odchodu z funkcie Predsedu Klubu tibetských plemien a Poradcu chovu ku dňu 19.6.2017, nám dovoľte, aby sme Vám touto cestou poďakovali za 20 ročnú spoluprácu, podporu v našej práci, cenné rady a priateľské vzťahy. Ďakujeme Vám za vyjadrenú dôveru v piatich volebných obdobiach.

Chceme Vás požiadať o podporu a spoluprácu s novým Výborom. Veríme, že si klub udrží svoje dobré meno v Slovenskej kynológii a pevne dúfam, že ho ešte vylepší.

Prajeme Vám všetkým v prvom rade pevné zdravie, veľa chovateľských, výstavných, pracovných a osobných úspechov.

S pozdravom

Dušan a Jana Kurišoví