Sekretariát FCI už nebude rozposielať homologizačné kartičky na čakateľstvá CACIB a majitelia – vystavovatelia si ich sami musia vytlačiť priamo z web stránky FCI.
V zoznamoch sú medzinárodné výstavy, ktoré sa konali od 1.1.2009.
www.fci.be/resultats/IB.aspx