Pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2018 
Vám zo srdca praje výbor KTP SK.