Rok 2019

Chovateľská stanica Tingri, KTP 02/19
Chovateľ: Z.Bajsová+A.Králik
Otec: HA-GI Tingri, Matka: CAITANYA Tingri
Dátum narodenia šteniat: 6.8.2019
SPKP 366 JAGANNATH pes, čierno-biely
SPKP 367 JA-THAN pes, čierna, biele znaky
SPKP 368 JHOLING pes, čierna, biele znaky
SPKP 369 JAMUNA suka, čierna, biele znaky
SPKP 370 JO-MO suka, sobolia

Chovateľská stanica Erbosedition, KTP 4/19
Chovateľ: Veronika Kučerková
Otec: NYAMS DOD-PA Od Vilzonky, Matka: A DESERT ROSE Erbosedition
Dátum narodenia šteniat: 13.12.2019
SPKP 371 EMOTION IN MOTION pes, čierna, biele znaky
SPKP 372 ENDLESS LOVE pes, sobolia, biele znaky
SPKP 373 ENCHANTER KRISTOF pes, sobolia, biele znaky
SPKP 374 ESSENCE OF NOIR pes, čierna, biele znaky
SPKP 375 ESTELLA EXTREME suka, biela, čierne znaky