2. mája 2015 (Alekšince) – Klubová výstava psov s udeľovaním CAJC, JCC, CAC, CC, KV, KVM a BOB

2. mája 2015 (Alekšince) – členská schôdza

12. september 2015 (Jasenie) – Špeciálna výstava psov s udeľovaním CAJC, JCC, CAC, CC a BOB