27. mája 2017, Vrútky – Klubová výstava (CAJC,JCC,CAC,CC,KV,KVM,BOB)
27. mája 2017, Vrútky – Slávnostný večer k 20. výročiu založenia klubu
28. mája 2017, Vrútky – Členská schôdza klubu

28. októbra 2017, Piešťany – Špeciálna výstava (CAJC, JCC, CAC, CC, BOB)