Podmienky pre zaradenie psa/suky do chovu:

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou uznanou FCI
  • dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
  • počet rezákov ideálne 6/6, najmenej však 5/6. (platné od 12.9.2015) – rozhodca skontroluje na klubovej alebo špeciálnej výstave
  • absolvovanie dvoch výstav minimálne v triede mladých, z toho jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy Klubu tibetských plemien s výsledkom „Výborný/á“ a z medzinárodnej alebo národnej výstavy s výsledkom „Výborný/á“ alebo „Veľmi dobrý/á“ , od dvoch rôznych rozhodcov . Medzinárodná výstava alebo Národná výstava sa akceptuje aj zo zahraničia
  • potvrdenie o výsledku DNA testu na PRA4 u plemena lhasa apso Akceptuje sa oficiálny certifikát/správa z laboratória (platné od 15.9.2019). V prípade, že sú obaja rodičia plemena lhasa apso PRA4 čistí/clear a je o tom doklad/certifikát, ich potomkovia sú považovaní za PRA4 čistých/clear a nie je potrebné takéto jedince testovať
  • klub akceptuje písomne potvrdenú chovnosť dovezeného jedinca z členských štátov FCI
  • klub nemôže udeliť, resp. doporučiť udelenie výnimky pre zaradenie jedinca do chovu

Ukončenie chovnosti:
– suky do ukončenia 8 roku veku
– psy po dovŕšení 13 rokov veku

Postup objednania DNA testu PRA4 (Progressive Retinal Atrophy) pre plemeno lhasa apso:
Test je možné zakúpiť na Slovensku v laboratóriu LABOKLIN. Genetické vyšetrenie je možné realizovať zo vzorky EDTA krvi alebo 2 lícnych sterov. Vzorku si môžete nechať odobrať u veterinára alebo v prípade lícnych sterov môžete odobrať vzorku aj vy. Vzorku je potrebné zaslať spolu s vyplnenou žiadankou, ktorú si stiahnete TU.
Členovia klubu majú zľavu.

– ak si nebudete vedieť dať rady, treba kontaktovať poradkyňu chovu


Výsledky párenia podľa výsledkov DNA testov


 
– Kombinácia jedincov – – Výsledok – Možnosť klinicky
postihnutého potomka?
Clear x Clear
(Bez mutácie x Bez mutácie)
֍ Všetky šteniatka budú Clear (Bez mutácie) Nie
Clear x Carrier
(Bez mutácie x Nositeľ)
֍ 50% šteniatok bude Clear (Bez mutácie)
֍ 50% šteniatok bude Carrier (Nositeľ)
Nie
Clear x Affected
(Bez mutácie x Postihnutý)
֍ Všetky šteniatka budú Carrier (Nositeľ) Nie
Carrier x Carrier
(Nositeľ x Nositeľ)
֍ 25% šteniatok bude Clear (Bez mutácie)
֍ 50% šteniatok bude Carriers (Nositeľ)
֍ 25% šteniatok bude Affected (Postihnuté)
Áno
Carrier x Affected
(Nositeľ x Postihnutý)
֍ 50% šteniatok bude Carriers (Nositeľ)
֍ 50% šteniatok bude Affected (Postihnuté)
Áno*
Affected x Affected
(Postihnutý x Postihnutý)
֍ Všetky šteniatka budú Affected (Postihnuté) Áno*

֍ Zdroj:cwww.ahtdnatesting.co.uk

* KTP neodporučí spojenie jedincov:
CARRIER /AFFECTED
AFFECTED /AFFECTED

Ak chcete mať informácie o svojom psovi/suke uvedené v sekcii „Chovné jedince, musíte poslať emailom poradcovi [email protected] chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy UKK.

Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi KTP (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok) a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.
Ak chcete uverejniť aj ich fotografiu, pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení. Emailom môžete doplniť ďalšie získané tituly.

Bez horeuvedných dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť