ROK 2017

1. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 23.01.2017
suka Lhasa Apso: Radically´s Amanda
Majiteľ : Radek Blažo 
1. meno psa : Radically´s Daniel
majiteľ : Radek Blažo

2. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 23.01.2017
Suka Lhasa Apso: Radically´s Bailee
Majiteľ : Radek Blažo
1. meno psa : Chethang Nikodemuds
majiteľ : Jacquie Chalmers, England

3. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 26.02.2017
Suka Lhasa Apso, Moira Gema Roses
Majiteľ : Marie Geršičová
1. meno psa : One In A Million Videmiro
majiteľ : Júlia Černá

4. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 26.02.2017
Suka Lhasa Apso: Raisa Gema Roses
Majiteľ : Marie Geršičová
1. meno psa : One In A Million Videmiro
majiteľ : Júlia Černá

5. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 08.03.2017
Suka Lhasa Apso: Rossa Gema Roses
Majiteľ : Michal Muránsky
 1. meno psa : One In A Million Videmiro
majiteľ : Júlia Černá

6. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 22.03.2017
Suka Lhasa apso: VANDA IvepetMajiteľ : Petráková Iveta1. meno psa : Amor Ivepet Lhamco Lacomajiteľ : Petráková Iveta

7. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 23.03.2017
Suka Lhasa Apso: WUDI Agáta Lux
Majiteľ : Júlia Černá
1. meno psa : Kenzo Ivepet Lhamco Laco
majiteľ : Petráková Iveta

8. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 10.04.2017
Suka Lhasa Apso:Sugar Babi Agáta Lux
Majiteľ : Júlia Černá 
1. meno psa : One In A Million Videmiro
majiteľ : Júlia Černá

9. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 12.04.2017
Suka: Lhasa Apso, GA-WA Tingri
Majiteľ : Albert Králik +Z. Bajsová
1. meno psa : Yarmilan Man With No Eyes
majiteľ : Eliška Vašková

10. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 12.04.2017
Suka: Tibetský teriér, CAITANYA Tingri
Majiteľ : Albert Králik +Z. Bajsová
1. meno psa : Man-Dara-Wa Phu-Pacificus
majiteľ : Ines Reppin

11. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 27.04.2017
suka Shih tzu: MONTANA Atrei Kirabzer
Majiteľ :Miroslav Rezbárik
 1. meno psa : Cormoran Atrei Kirabzer
majiteľ : Silvia Sehnálková, ČR

12. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 15.05.2017
Suka Lhasa Apso: Rapsodie Stará Bašta
Majiteľ : MVDr. Edita Štefániková
meno psa : Sayonara Orient Ohh´La ´La
majiteľ : Csizmadia Gábor

13. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 02.06.2017
Suka Lhasa apso: GRACE Vznešený
Majiteľ : Petráková Iveta + Lucia Pokusová
1. meno psa : Kenzo Ivepet Lhamco Laco
majiteľ : Petráková Iveta

ROK 2016

1. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 06.01.2016
Suka Shih tzu, Vanda-ATREI Kirabzer
Majiteľ : Miroslav Rezbárik
1. meno psa : Blackberry´s Mission Completed, SPKP 652
majiteľ : Miroslav Rezbárik

2. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 06.01.2016
Suka Shih tzu, Onuris Atrei Kirabzer
Majiteľ : Miroslav Rezbárik
1. meno psa : Blackberry´s Mission Completed, SPKP 652
majiteľ : Miroslav Rezbárik

3. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 19.01.2016
Suka Lhasa Apso: Chu-Li Von Niederottnang
Majiteľ : Júlia Černá 1. meno psa : Monchara Gema Roses
majiteľ : Iveta Švarc, ČR

4. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 19.01.2016
Suka Tibetský teriér: Ma- Tu Mya
Majiteľ : Eva Cosentinová Párenie neúspešné, KL vrátené
1. meno psa : Nyams Dod –Pa od Vilzonky
majiteľ : Martina Machačová, ČR

5. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 19.01.2016
Suka Lhasa apso: Revival Ivepet
Majiteľ : Petráková Iveta
1. meno psa : Sayonara Apso JOHN TERRY
majiteľ : Petráková Iveta

6. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 28.02.2016
Suka Shih tzu: Bonnie These Lovingeyes Párenie neúspešné, KL vrátené
Majiteľ : Gabriela Bugrišová
1. meno psa : Solaris Avis Miron
majiteľ : Madarasz Jánosne, HU

7. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 28.02.2016
Suka Shih tzu:  Brenda These Lovingeyes
Majiteľ : Gabriela Bugrišová
1. meno psa : Mekong Jiang Pho- Wa
majiteľ : Pécsiné Vajai Erika, HU
2. meno psa : Solaris Avis Miron
majiteľ : Madarasz Jánosne, HU
meno psa : Szölöhegyi Bitangȕzö Georg
majiteľ : Gabriela Bugrišová

8. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 28.02.2016
Suka Shih tzu:  Brianny These Lovingeyes
Majiteľ : Gabriela Bugrišová
1. meno psa : Dilemma Art Deco
majiteľ : Erdélyi Anita, HU
2. meno psa : Solaris Avis Miron
majiteľ : Madarasz Jánosne, HU

9. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 03.03.2016
Suka Lhasa Apso: Queen Agáta Lux
Majiteľ : Júlia Černá 
1. meno psa : One In A Million Videmiro
majiteľ : Júlia Černá

10. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 03.03.2016
Suka Lhasa Apso: Vanessa Agáta Lux
Majiteľ : Júlia Černá 
1. meno psa : One In A Million Videmiro
majiteľ : Júlia Černá

11. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 03.03.2016
Suka Lhasa Apso: Vanille Agáta Lux
Majiteľ : Júlia Černá 
1. meno psa : One In A Million Videmiro
majiteľ : Júlia Černá

12. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 14.04.2016
Suka: Tibetský teriér, ElloraTingri
Majiteľ : Veronika Kučerková
1. meno psa : Araki the Favourite Won
majiteľ : Jan a Solange De Bonte -Descamps

13. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 24.04.2016
Suka Lhasa apso: IDA Lhasa Sungpo
Majiteľ : Petráková Iveta
1. meno psa : KENZO IVEPET Lhamco Laco
majiteľ : Petráková Iveta

14. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 29.04.2016
Suka: Tibetský Teriér: Litomada´s GK´s Free
Majiteľ : Mgr. Martina Adámeková
1. meno psa : Khatvanga Lamleh Fort d´Or
majiteľ : Regina Heinen, D

15. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 13.09.2016
Suka Shih –Tzu: Rossa Shine Agáta Lux
Majiteľ : Júlia Černá 
1. meno psa : Marzycielski Mieszko Astarte Gold
majiteľ : Anna Majerowicz, PL

16. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 01.10. 2016
Suka Shih tzu: Bonnie These Lovingeyes
Majiteľ : Gabriela Bugrišová
1. meno psa : Szölöhegyi Bitangûzö Georgû
majiteľ : Gabriela Bugrišová
2. meno psa : Solaris Avis Miron
majiteľ : Madarasz Jánosne, HU

17. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 01.10. 2016
Suka Shih tzu:  Brianny These Lovingeyes
Majiteľ : Gabriela Bugrišová
1. meno psa : Dilemma Art Deco
majiteľ : Erdélyi Anita, HU
2. meno psa : Szölöhegyi Bitangûzö Georgû
majiteľ : Gabriela Bugrišová

18. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa14.10.2016
Suka Shih tzu, Vanda-ATREI Kirabzer
Majiteľ : Miroslav Rezbárik
1. meno psa : Blackberry´s Mission Completed, SPKP 65
2. majiteľ : Miroslav Rezbárik

19. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 14.10.2016
Suka Shih tzu: Cattle Ley Rolnička
Majiteľ : Miroslav Rezbárik
meno psa : Blackberry´s Mission Completed,
 majiteľ : Miroslav Rezbárik

20. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 14.10.2016
suka Shih tzu: Laura Atrei Kirabzer
Majiteľ :Miroslav Rezbárik
 1. meno psa : Cormoran Atrei Kirabzer
majiteľ : Silvia Sehnálková, ČR

21. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 14.10.2016
suka Shih tzu: MONTANA Atrei Kirabzer
Majiteľ :Miroslav Rezbárik 
1. meno psa : Cormoran Atrei Kirabzer
majiteľ : Silvia Sehnálková, ČR

22. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 28.10.2016
Suka Lhasa apso: Revival Ivepet
Majiteľ : Petráková Iveta
1. meno psa : Amor Ivepet Lhamco Laco
majiteľ : Petráková Iveta

23. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 31.10. 2016
Suka Tibetský španiel: Bria Donum Tibet
Majiteľ : Jana Pučeková
1. meno psa : MOW-ZOW Voice of Finland
majiteľ : Berényi- Pocza Zsuzsanna, H
2. meno psa : Sommerlysts Os-Pa Danpomajiteľ : Andrea Hanusová

24. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 10.11.2016
Suka Lhasa Apso: Rapsodie Stará Bašta
Majiteľ : MVDr. Edita Štefániková
meno psa : Sayonara Orient Ohh´La ´La
majiteľ : Csizmadia  Gábor

25. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 26.11.2016
Suka Tibetský teriér: Ma-Tu MyaMajiteľ : Eva Cosentinová neúspešné krytie KL vrátené1. meno psa : Nyams Dod –Pa od Vilzonkymajiteľ : Martina Machačová, ČR

26. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 05.12.2016
Suka Shih tzu: Penelope Atrei Kirabzer
Majiteľ : Miroslav Rezbárik
 1. meno psa : Cormoran Atrei Kirabzer
majiteľ : Silvia Sehnálková, ČR

27. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 20.12.2016
Suka Lhasa Apso: Greys Vznešený
Majiteľ : Dušan Kuriš 
1. meno psa : Barbados Ivepetmajiteľ : Jana Kurišová

ROK 2015

1. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 11.01.2015
pre suku Shih tzu, CHAN-ČOU-ATREI Kirabzer
Majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: UNKAS Z IVAFRE, majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: STAR-FIGHTER´S STREET OF FIRE, majiteľ: Miroslav Rezbárik

2. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 11.01.2015
Suka Shih tzu, Vanda-ATREI Kirabzer
Majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: Unkas z Ivafre, majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: Ni-Ani-Atrei Kirabzer, majiteľ: Miroslav Rezbárik

3. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 11.01.2015
Suka Shih tzu, Onuris Atrei Kirabzer
Majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: UNKAS Z IVAFRE, majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: vlastná voľba psa

4. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 11.01.2015
Suka Shih tzu, Cattle Ley Rolnička
Majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: Blackberry´s Mission Completed, majiteľ: Miroslav Rezbárik

5. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 26.01.2015
Suka Tibetský španiel: Escapage Perla Mahagon
Majiteľ: Andrea Belanová
meno psa: Excalibur Legend, majiteľ: Andrea Belanová

6. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 28.03.2015
Suka Shih tzu, Bonnie These Lovingeyes
Majiteľ: Gabriela Bugrišová
meno psa: Solaris Avis Miron, majiteľ: Madarasz Jánosne, HU

7. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 01.04.2015
pre suku Tibetský teriér, ElloraTingri
Majiteľ: Veronika Kučerková
meno psa: Falamandus Sir Kick-A-Lot, majiteľ: Ellen Lind, Nórsko

8. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 10.04.2015
pre suku Tibetský teriér: Lővskär´s Lasya
Majiteľ: Albert Králik +Z. Bajsová
meno psa: Alilah Xtu Cuddles Corner, majiteľ: Edy De Nys, Holandsko

9. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 01.05.2015
Suka Lhasa Apso: Queen Agáta Lux
Majiteľ: Júlia Černá
meno psa: Monchara Gema Roses, majiteľ: Iveta Švarc, ČR

10. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 01.05.2015
Suka Lhasa apso: WITH YOU IFOREVER Ivepet
Majiteľ: Petráková Iveta
meno psa: Close To Perfection NEXT TO YOU, majiteľ: Marion Radstok

11. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 03.05.2015
Suka Lhasa apso: Revival Ivepet
Majiteľ: Petráková Iveta
meno psa: Amor Ivepet Lhamco Laco, majiteľ: Petráková Iveta

12. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 06.06.2015
pre suku Lhasa Apso: Radically´s Amanda
Majiteľ: Radek Blažo
meno psa: Six Stars My Golden Web, majiteľ: Agnieska Moś, PL

13. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 10.08.2015
pre suku Lhasa apso, Aswana Zámocká záhrada
Majiteľ: Oľga Petőczová
meno psa: Carmin Cascade Zámocká záhrada, majiteľ: Oľga Petőczová

14. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 03.09.2015
Suka Lhasa apso: Vanda Ivepet
Majiteľ: Petráková Iveta
meno psa: KENZO IVEPET Lhamco Laco, majiteľ: Petráková Iveta

15. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 17.10.2015
suka Shih tzu: CATTLE LEY Rolnička, SPKP 651
Majiteľ :Miroslav Rezbárik
1. meno psa : Blackberry´s Mission Completed, SPKP 652
majiteľ : Miroslav Rezbárik

16. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 17.10.2015
suka Shih tzu: Laura Atrei Kirabzer
Majiteľ : Miroslav Rezbárik
1. meno psa : Cormoran Atrei Kirabzer
majiteľ : Silvia Sehnálková, ČR

17. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 17.10.2015
suka Shih tzu: MONTANA Atrei Kirabzer
Majiteľ : Miroslav Rezbárik
1. meno psa : Cormoran Atrei Kirabzer
majiteľ : Silvia Sehnálková, ČR

18. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 17.10. 2015
Suka Tibetský španiel: GAN-GEN Lotosový kvet Tibetu
Majiteľ : Ján Gróf
1. meno psa : LTAS Bedigebu
majiteľ : Ingrid Visolajská

19. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 22.10.2015
Suka Lhasa apso: Xanthe Ivepet
Majiteľ : Petráková Iveta
1. meno psa : Sayonara Apso JOHN TERRY
majiteľ : Petráková Iveta
1. meno psa : KENZO IVEPET Lhamco Laco
majiteľ : Petráková Iveta

20. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 25.10.2015
Suka Lhasa Apso: Sugar Babi Agáta Lux
Majiteľ : Júlia Černá
1. meno psa : Monchara Gema Roses
majiteľ : Iveta Švarc, ČR

21. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 02.12.2015
Suka Lhasa Apso, Moira Gema Roses
Majiteľ : Marie Geršičová
1. meno psa :Quido Agáta Lux
majiteľ : Marie Geršičová

22. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 10.12.2015
Suka Shih –Tzu: Rossa Shine Agáta Lux
Majiteľ : Júlia Černá
1. meno psa : Blackberry´s Mission Completed
majiteľ : Miroslav Rezbárik

23. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 15.12.2015
Suka Lhasa Apso: Rapsodie Stará Bašta
Majiteľ : MVDr. Edita Štefániková
meno psa : Petwalk Provocateur
majiteľ : Peter Walker, UK

 

ROK 2014

1. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 16.01.2014
Suka: Lhasa Apso, Yangadoo´s Quick Step To Ivepet
Majiteľ: Iveta Petráková
1. meno psa: KENZO IVEPET Lhamco Laco
majiteľ: Petráková Iveta

2. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 16.01.2014
pre Lhasa apso: Lucky Girl Stará Bašta
Majiteľ: Petráková Iveta
1. meno psa: KENZO IVEPET Lhamco Laco
majiteľ: Petráková Iveta
neúspešné krytie

3. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 16.01.2014
Suka: Tibetský Teriér, Bhoomi Lamleh Schambala
Majiteľ: Martina a Milan Adámekovci
meno psa: Woodruff-Snow Lion´s  Shang Po Lamleh, majiteľ: Andrea Reiman & Linda W Bell

4. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 30.01.2014
Suka: Lhasa Apso, Federika AGÁTA Lux
Majiteľ: Albert Králik +Z. Bajsová
meno psa: Stings Zammy Junior, majiteľ: Brigitte Sperle, N

5. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 01.03.2014
pre suku Tibetský teriér, Lővskär´s Lasya neúspešné krytie
Majiteľ: Albert Králik +Z. Bajsová
meno psa: Alilah Xtu Cuddles Corner, majiteľ: Edy De Nys, Holandsko

6. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 01.03.2014
pre suku Tibetský teriér, B´Agartha Tingri
Majiteľ: Albert Králik +Z. Bajsová
meno psa: Moonshine dar Tibetu, majiteľ: Eliška Vašková, ČR

7. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 10.03.2014
Suka Lhasa Apso, Jou-Jou Mini Stará Bašta
Majiteľ: MVDr. Edita Štefániková
meno psa: Petwalk Provocateur, majiteľ: Peter Walker, UK

8. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 10.03.2014
Suka Lhasa apso: Vanda Ivepet
Majiteľ: Petráková Iveta
meno psa: Sayonara Intrepid, majiteľ: Lucia Lencsešová

9. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 29.06.2014
Suka Lhasa Apso, Yangadoo´s Quick Step To Ivepet
Majiteľ: Iveta Petráková
meno psa : Close To Perfection Levy, majiteľ: Marketa Bielas,PL

10. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 29.06.2014
Suka Lhasa apso, Revival Ivepet
Majiteľ: Petráková Iveta
meno psa: Close To Perfection Levy, majiteľ: Marketa Bielas,PL

11. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 29.06.2014
Suka Tibetský španiel, An–Na–Tsi Lotosový kvet Tibetu
Majiteľ: Andrea Hanusová
meno psa: Somerlyst´s Os-Pa Danpo
majiteľ: Andrea Hanusová

12. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 29.06.2014
Suka Tibetský španiel, CA-TSHA Lotosový kvet Tibetu
Majiteľ: Andrea Hanusová
meno psa: Somerlyst´s Os-Pa Danpo
majiteľ: Andrea Hanusová

13. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 10.07.2014
Suku Lhasa Apso, Co-Co Shanel Agáta Lux
Majiteľ: Júlia Černá
meno psa: Quido Agáta Lux, majiteľ: Marie Geršičová

14. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 10.07.2014
Suku Lhasa Apso: Chu –Li Von Niederottang
Majiteľ: Júlia Černá
meno psa:Ba – Tho- Wa Tingri, majiteľ: Ľubica Gondeková
meno psa: Monchara Gema Roses, majiteľ: Iveta Švarc, ČR

15. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 14.07.2014
Suka Shih-Tzu: Rossa Shine Agáta Lux
Majiteľ: Júlia Černá
meno psa: Blackberry´s Mission Completed, majiteľ: Miroslav Rezbárik

16. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 14.07.2014
Suka Lhasa Apso: Kja -La Agáta Lux
Majiteľ: Júlia Černá
meno psa: Monchara Gema Roses, majiteľ: Iveta Švarc, ČR

17. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 14.07.2014
Suka Lhasa Apso: Shugar Baby Agáta Lux
Majiteľ: Júlia Černá
meno psa: Monchara Gema Roses, majiteľ: Iveta Švarc, ČR

18. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 11.08.2014
pre suku Shih tzu, CHAN-ČOU-ATREI Kirabzer
Majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: UNKAS Z IVAFRE, majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: STAR-FIGHTER´S STREET OF FIRE, majiteľ: Miroslav Rezbárik

19. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 11.08.2014
Suka Shih tzu, Vanda-ATREI Kirabzer
Majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: Unkas z Ivafre, majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: Ni-Ani-Atrei Kirabzer, majiteľ: Miroslav Rezbárik

20. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 11.08.2014
Suka Shih tzu, Onuris Atrei Kirabzer
Majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: UNKAS Z IVAFRE, majiteľ: Miroslav Rezbárik
meno psa: vlastná voľba psa

21. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 29.08.2014
Suka Shih-Tzu: Cindy Soví hnízdo
Majiteľ: Eva Resutíková
meno psa: Karma cafe from Audreys Paradis, majiteľ: Michaela Sittová, ČR

22. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 27.09.2014
Suka Lhasa apso, Lucky Girl Stará Bašta
Majiteľ: Petráková Iveta
meno psa : KENZO IVEPET Lhamco Laco, majiteľ: Petráková Iveta

23. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 27.09.2014
Suka Lhasa apso: Vanda Ivepet
Majiteľ: Petráková Iveta
meno psa: KENZO IVEPET Lhamco Laco, majiteľ: Petráková Iveta

24. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 10.10.2014
Suka Lhasa Apso: Jou-Jou Mini Stará Bašta
Majiteľ: MVDr. Edita Štefániková
meno psa : Petwalk Provocateur, majiteľ: Peter Walker, UK

25. Pripúšťacie povolenie, vystavené dňa 10.10.2014
Suka Lhasa Apso:  Rapsodie Stará Bašta
Majiteľ: MVDr. Edita Štefániková
meno psa: Petwalk Provocateur, majiteľ: Peter Walker, UK

26. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 12.10.2014
Suku Lhasa Apso, Moira Gema Roses
Majiteľ: Marie Geršičová
meno psa: Quido Agáta Lux, majiteľ: Marie Geršičová

27. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 20.11.2014
Suka Lhasa apso: Caramel-Ca Zámocká záhrada
Majiteľ: Oľga Petőczová
meno psa: KENZO IVEPET Lhamco Laco, majiteľ: Petráková Iveta

28. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 20.11.2014
Suka Lhasa apso: Aswana Zámocká záhrada
Majiteľ: Oľga Petőczová
meno psa: Amor Ivepet Lhamco Laco, majiteľ: Petráková Iveta
meno psa: Carmin Cascade Zámocká záhrada, majiteľ: Oľga Petőczová

29. Pripúšťacie povolenie vystavené dňa 20.12.2014
pre suku Lhasa Apso, Radically´s Bailee
Majiteľ: Radek Blažo
meno psa: Scheel´s Top Priority, majiteľ: Rune Lysgaard, Norway